Shivam Dube
18%
Rachin Ravindra
42%
Anuj Rawat
30%
Dinesh Karthik
3%
Faf du Plessis
4%
Total Votes : 482