Priyanka Chopra
39%
Asha Parekh
60%
Total Votes : 5033